ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสถานีตำรวจภูธรตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ