วันนี้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ตราแผ่นดิน
และหน้าหมวกตำรวจ
ธงพิทักษ์สันติราษฏร์
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
พื้นที่รับผิดชอบ
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
กต.ตร.สภ.ตะโหมด
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
สถานภาพกำลังพล
พระราชกรณียกิจ ผผผด้วยได้รับบันทึกจากตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ขอความร่วมมือเผยแพร่พระบรมฉายา่ลักษณและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
ศานุวงศ์
zzzzzzzzอ่านเพิ่มเติม..!!!
คล้ายวันสถาปนาตำรวจไทย
วันตำรวจไทย ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศ
รวม "กรมพลตระเวน" กับ"กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า"กรมตำรวจ"
อ่านเพิ่มเติม
  ตรวจยึดเงิน 4.3 ล้านบาท ที่แม่ขรี
วันนี้(15 ก.พ.56) เวลาประมาณ 09.30 น.นำโดย
พ.ต.อ.สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมบูรณ์ ทองสมบูรณ์ ผกก.สภ.ตะโหมด อ่านเพิ่มเติม
ปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย วันนี้(6 ก.ค.55) เวลาประมาณ 05.00 น.นำโดย
พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อมคณะ ได้เดินทางมายัง สภ.ตะโหมด เพื่อทำการ ปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย อ่านเพิ่มเติม
พ.ต.อ.สมบูรณ์ ทองสมบูรณ์
ผกก.สภ.ตะโหมด
หน่วยงานตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการ
กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด
สถานีตำรวจ

 

ข้อกฎหมายและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

http://08179810300.blogspot.com/2014/01/blog-post_18.html

 
สถานีร่วมสังกัด

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง
สถานีตำรวจภูธรควนขนุน
สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน
สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน
สถานีตำรวจภูธรกงหรา
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
สถานีตำรวจภูธรป่าบอน
สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว
สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม
สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต
สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์
สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ
สถานีตำรวจภูธรลำปำ
สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย
สถานีตำรวจภูธรนาขยาด
สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย

 

สารน่ารู้
พระราชบัญญัติตำำรวจแห่งชาติ พ.ศ2547
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ง พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2499
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์
ปปทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนพ.ศ. 2547
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมาลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2551
เที่ยวเมืองลุง

อุทยานทะเลน้อย
อุทยานเขาปู่-เขาย่า
พระพุทธนิรโรฯ
น้
ำพุร้อนเขาชัยสน
น้ำพุร้อนโหล๊ะจังกระ
น้ำตกท่าช้าง
หาดแสนสุขลำปน้ำตกลานหม่อมจุ้ย
น้ำตกไพรวัลย์
น้ำตกลาดเตย
น้ำตกโตนหินลาด
ถ้ำมาลัย
วัดถ้ำสุมโน
พระพุทธนิรโรฯ